Wykonywanie robót na wysokości wymaga korzystania ze sprzętu, który umożliwi bezpieczne dotarcie do miejsca, gdzie mają być realizowane, a także pozwoli na zabranie przez przystępujących do nich fachowców narzędzi i materiałów. Jednym z najlepszych rozwiązań okaże się w takim przypadku wynajem podnośnika koszowego o dopasowanych do typu zadania parametrach. Przekonajmy się, co charakteryzuje takie urządzenia i sprawdźmy, na co trzeba zwrócić uwagę w takim przypadku.

Czym są podnośniki koszowe?

Podnośniki koszowe to urządzenia służące do prowadzenia prac wysokościowych. Są wyposażone w platformę roboczą ograniczoną dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa barierką, tzw. kosz. Znajduje się on na końcu wysięgnika składającego się z elementów przegubowych, a nierzadko też części rozkładającej się teleskopowo. Całość osadzona jest na pojeździe dostawczym lub ciężarowym, a wiele modeli ma własny napęd kołowy bądź gąsienicowy. Najczęściej sprzęt tego typu jest wykorzystywany podczas prac instalacyjno-montażowych oraz w takcie remontów, przeglądów i modernizacji.

Jakie są najważniejsze parametry podnośnika koszowego?

Do najważniejszych parametrów roboczych podnośnika koszowego należy jego maksymalna wysokość podnoszenia oraz wysięg, czyli odległość, na jaką kosz może być podczas pracy odsunięty od podstawy maszyny. Równie ważny jest maksymalny udźwig, przesądzający ile osób może skorzystać ze sprzętu oraz określający masę zabieranych przez nie narzędzi czy materiałów. Istotna będzie masa podnośnika oraz jego rozmiary, które decydują o możliwości wprowadzenia go do miejsca prowadzenia robót. W przypadku zadań wykonywanych w miejscach trudnodostępnych niezbędne okaże się też zwrócenie uwagi na mobilność i zastosowany rodzaj układu jezdnego.