Do pracy na wysokości zaliczają się wszystkie roboty, które wykonywane są co najmniej jeden metr nad poziomem podłoża, w miejscu, które nie jest otoczone ścianami lub innymi stałymi elementami zabezpieczającymi przed ewentualnym upadkiem. Bardzo często dotyczy to prac montażowych, przeprowadzanych nieraz na dachach, słupach, pod sufitem lub znacznej wysokości ściany. Jak wynika z przepisów, odległość od ziemi nie musi być bardzo duża, ponieważ nawet wtedy, gdy wysokość jest stosunkowo niewielka, upadek może nieść ze sobą poważne zagrożenie. Stąd niezwykle ważne jest odpowiednie zabezpieczenie takich sytuacji, postępując zgodnie z zasadami BHP.

Odpowiednie zabezpieczenie miejsca pracy

Najważniejszym aspektem przygotowania do pracy na wysokości nie jest właściwe wyposażenie pracownika (choć to również jest oczywiście bardzo istotne), ale właściwe przygotowanie miejsca pracy i wykorzystywanego sprzętu – podnośniki koszowe, drabiny oraz rusztowania muszą być w pełni sprawne i pozbawione uszkodzeń, które mogłyby narazić pracowników na niebezpieczeństwo. Miejsce, w którym dochodzi do montażu, powinno być możliwie najlepiej zabezpieczone, za pomocą odpowiednich barierek, ogrodzeń, siatek i pomostów. Pierwszeństwo środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej, czyli zabezpieczenie przede wszystkim urządzeń i otoczenia, a dopiero potem pracownika, jest jedną z podstawowych zasad higieny pracy, których przestrzegać muszą osoby nadzorujące roboty.

Pozostałe środki ochrony podczas pracy na wysokości

Przede wszystkim, organizacja pracy na wysokości powinna być dla pracownika w pełni jasna – musi znać zarówno zakres swoich obowiązków, jak i zasady, których powinien przestrzegać. Osoba nadzorująca roboty musi więc zadbać o:

  • imienny podział obowiązków
  • kolejność poszczególnych czynności
  • wymagania BHP każdego z etapów prac

Odpowiednio do wykonywanych czynności należy dobrać środki ochrony indywidualnej, takie jak kaski, szelki oraz uprzęże. Konieczne jest również upewnienie się, że pracownicy potrafią z nich właściwie korzystać i przestrzegają nakazu ich używania. Powinny być odpowiednio dobrane, tak, aby nie przeszkadzały w wykonywaniu obowiązków. Samo przeszkolenie pracowników i uświadomienie im, jak ogromne znaczenie ma stosowanie się do przepisów, także prowadzi do znacznego wzrostu bezpieczeństwa pracy.

Czytaj także: Żuraw zwykły a wersja mini. Czym się między sobą różnią?