Wykonywanie prac na wysokości oznacza konieczność użycia sprzętu, który pozwoli przetransportować pracowników, potrzebne urządzenia oraz materiały do miejsca prowadzenia robót. Najelastyczniejszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z odpowiedniego podnośnika koszowego. Przekonajmy się, jak działają takie urządzenia i sprawdźmy główne zasady ich stosowania.

Jak działa podnośnik koszowy?

Podnośniki koszowe to urządzenia, które są wyposażone w wysięgnik o budowie przegubowej albo przegubowo-teleskopowej, połączonej z zabezpieczoną barierkami platformą roboczą. Ramię wysięgnika unosi się za sprawą ruchu elementów wahliwych oraz rozkładaniu poszczególnych segmentów teleskopowych. Ponieważ są one umieszczone na obrotowej podstawie, wysięgnik może się obracać na ogół w zakresie 300°–360°. Dzięki takiej budowie platforma robocza może swobodnie i płynnie przemieszczać się zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej.

Jakie są najważniejsze zasady pracy na podnośniku koszowym?

Podczas korzystania z podnośnika konieczna jest pomoc dodatkowej osoby mającej uprawnienia do jego obsługi, która będzie asekurowała operatora. Pracownicy używający podnośnika muszą być dopuszczeni do pracy przez lekarza medycyny pracy. W razie realizacji zadań wymagających wychylania się poza platformę roboczą niezbędna okaże się uprząż kotwiona do znajdującego się na niej punktu. Podczas eksploatacji urządzenia nie można przekraczać jego dopuszczalnego obciążenia. Ważne będzie też sprawdzenie nośności i stabilności podłoża, na jakim ma zostać rozstawione, nie obejdzie się też bez wyznaczenia strefy niebezpiecznej. Niedozwolone jest również korzystanie z podestu zbyt blisko linii napowietrznych, czy transportu elementów zwiększających napór wiatru na podnośnik.

Czytaj także: Zakup czy wynajem – jaką metodę nabycia podnośnika koszowego wybrać?