Prowadzenie prac na wysokości wymaga wykorzystania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi swobodny dostęp do miejsca, gdzie mają być wykonane dane zadania, a przy tym pozwoli na zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa. Jednym z wygodniejszych rozwiązań okaże się zastosowanie podnośnika koszowego, w którym platforma robocza może przemieszczać się swobodnie zarówno w pionie, jak i poziomie, w granicach wysięgu i wysokości podnoszenia danego urządzenia. Użytkowanie podnośnika będzie jednak wymagało ścisłego przestrzegania zasad jego bezpiecznej eksploatacji, a także oznacza konieczność posiadania specjalnych uprawnień.

Co jest ważne przy korzystaniu z podnośnika koszowego?

Każdy podnośniki koszowy, który ma być użyty do prac na wysokości, powinien być we właściwym stanie technicznym. Przed rozpoczęciem użytkowania konieczne będzie wykonanie wszystkich czynności kontrolnych wymaganych w ramach tzw. obsługi codziennej. Istotne okaże się też zweryfikowanie kompletności wyposażenia i prawidłowości oznaczeń. Szczególne znaczenie ma stabilność punktu kotwienia liny łączącej się z uprzężą, a także prawidłowe działanie panelu kontrolnego. Podnośnik musi być ustawiony na podłożu o odpowiedniej nośności i mieć rozstawione podpory. Nie można też zapominać o warunkach zewnętrznych – z podnośników nie można korzystać podczas wiatru wiejącego z prędkością przekraczającą 10 m/s. Używanie takiego sprzętu jest też zabronione podczas burzy.

Jakie uprawnienia są potrzebne do obsługi podnośnika koszowego?

Operator obsługujący podnośnik koszowy zgodnie z przepisami powinien posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne, w postaci wpisu w książce operatora pozwalające na obsługę podestów ruchomych przejezdnych, które odpowiada dawnej kategorii 1 P. Urządzenie musi też mieć ważną decyzję dopuszczającą do eksploatacji, wydaną przez UDT, a także udokumentowany aktualny przegląd techniczny.