Wykonywanie robót na wysokości wymaga korzystania z odpowiedniego sprzętu, który pozwoli na dotarcie do miejsca, gdzie mają być wykonane prace i zagwarantuje bezpieczeństwo osób, które będą realizować związane z nimi zadania. Urządzeniami, które zapewnią największą elastyczność zarówno, jeżeli chodzi o zakres dostępnych możliwości, jak i komfort użytkowania oraz szybkość i łatwość obsługi są podnośniki koszowe. Przekonajmy się, jaka jest ich specyfika i sprawdźmy, czego potrzeba, aby móc się nimi posługiwać.

Jaka jest specyfika korzystania z podnośników koszowych?

Podnośniki koszowe to urządzenia, które są wyposażone w zabezpieczoną barierkami platformę roboczą umieszczoną na wysięgniku o budowie przegubowo-teleskopowej. Ramię może się więc poruszać za sprawą unoszenia dolnego członu wahliwego oraz rozkładaniu poszczególnych segmentów. Dodatkowo dzięki temu, że wysięgnik jest osadzony na obrotowej podstawie, możliwa jest rotacja w zakresie 360° lub zbliżonym. Taka konstrukcja sprawia, że kosz może zmieniać swoje położenie płynnie, zarówno w płaszczyźnie poziomej, a więc oddalając się od miejsca, w którym jest ustawiony, jak i pionowej, a więc wzwyż oraz znaleźć się w niemal dowolnym punkcie przestrzeni ograniczonej wysięgiem, oraz wysokością podnoszenia.

Przeczytaj również: Wynajem podnośnika z operatorem czy bez?

Co jest potrzebne do użytkowania podnośnika koszowego?

Ze względów bezpieczeństwa podnośniki koszowe są objęte dozorem ze strony Urzędu Dozoru Technicznego, a do ich obsługi są potrzebne specjalne uprawnienia. Operator podnośnika koszowego musi legitymować się zaświadczeniem kwalifikacyjnym, które pozwala na obsługę podestów ruchomych przejezdnych. Dokument ten odpowiada wydawanej do 2019 roku kategorii 1 P. Zaświadczenie można otrzymać po egzaminie organizowanym przez UDT i musi ono być odnawiane w okresach 5-letnich. Warto pamiętać, że niezbędne będzie również posiadanie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez specjalistę medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. Jeżeli podnośnik ma być eksploatowany poza granicami kraju operatorowi potrzebna może być karta PAL wydawana przez IPAF.