Przenoszenie ciężkich ładunków w pionie i poziomie wiąże się z korzystaniem z odpowiednich rodzajów dźwignic. Wśród popularnych i wszechstronnych typów urządzeń dźwigowych znajdują się klasyczne żurawie samojezdne, które są montowane na podwoziach samochodów ciężarowych. W grę wchodzą tu zarówno typowe dźwigi samochodowe, jak i popularne HDS-y. Niestety w wielu przypadkach ich gabaryty okazują się na tyle duże, że nie pozwalają na realizację niektórych zadań. Rozwiązaniem mogą być w takiej sytuacji mini żurawie samojezdne, a więc konstrukcje wyposażone w niewielkie podwozie gąsienicowe zapewniające mobilność, na którym zainstalowano żuraw teleskopowy lub przegubowy. Choć dysponują one mniejszym udźwigiem, wysokością podnoszenia i wysięgiem, to jednocześnie radzą sobie znakomicie w ograniczonej przestrzeni. Zobaczmy, jakie uprawnienia są wymagane do ich obsługi.

Przepisy a obsługa mini żurawi samojezdnych

Mini żurawie samojezdne są poddane dozorowi UDT (Urząd Dozoru Technicznego), a do ich obsługi niezbędne są właściwe uprawnienia. Wynika to z konieczności zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa, ponieważ urządzenia tego typu są w stanie przemieszczać ładunki o znacznej masie, w niektórych przypadkach dochodzącej nawet do kilku ton. Operatorzy mini żurawi muszą więc przejść specjalne szkolenie, które pozwoli na zapoznanie ich z podstawowymi regułami BHP oraz zasadami przygotowania sprzętu do pracy od wyboru odpowiednio stabilnej lokalizacji po właściwe rozstawienie podpór, a także posługiwanie się nim podczas pracy. Szkolenia tego typu, podobnie jak w przypadku innych urządzeń transportu bliskiego, kończą się przystąpieniem do egzaminu sprawdzającego wiedzę teoretyczną i umiejętność praktycznej realizacji poszczególnych zadań. Analogiczne wymogi obowiązują także konserwatorów mini żurawi.

Czytaj dalej: Jaka jest klasyfikacja i parametry techniczne żurawi samojezdnych?

Kategoria uprawnień na mini żurawie samojezdne

W obowiązujących przepisach nie wyodrębniono specjalnej kategorii dla mini żurawi samojezdnych. Osoby, które je obsługują, muszą posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne na żurawie samojezdne. Jest ono wydawane na okres 5 lat i odpowiada dawnej kategorii II Ż.