Przepisy dotyczące kwestii działania UDT oraz obsługi, napraw oraz modernizowania urządzeń objętych nadzorem tej instytucji są dość często nowelizowane, a wprowadzane zmiany mają duże znaczenie dla wielu osób związanych z tym obszarem. Ostatnia duża „rewolucja” miała miejsce wraz z wprowadzeniem poprawek do Ustawy o dozorze technicznym, która weszła w życie w 2019 roku i dotyczyła kwestii uprawnień UDT, którymi muszą się legitymować operatorzy wielu powszechnie wykorzystywanych urządzeń, takich jak m.in. podnośniki koszowe, wózki widłowe czy żurawie samochodowe. Przyjrzymy się wprowadzonym wówczas zmianom i sprawdźmy, czy któreś z nich obowiązują od 2021 roku.

Jak wygląda kwestia uprawnień UDT w myśl nowych przepisów?

Zmiana wprowadzona nowelizacją z 2019 roku spowodowała, że pojawiły się nowe kategorie uprawnień, zmienił się też okres, w jakim zachowują one swoją ważność. Obecnie wszystkie uprawnienia mają charakter terminowy i mogą być ważne przez 5 albo 10 lat w zależności od swego rodzaju. Po upływie tego okresu konieczne będzie ich przedłużenie, które może nastąpić na wniosek zainteresowanego. Wymaga to jednak złożenia oświadczenia o tym, że w ciągu ostatnich 5 lat przez przynajmniej 3 lata osoba składająca wniosek pracowała przy obsłudze danego urządzenia. Jeżeli nie wystąpi się o przedłużenie uprawnień, wygasną one i konieczne okaże się przystąpienie do egzaminu. Dotychczasowe uprawnienia tracą ważność po 5 latach tj. od 1 stycznia 2024 r.

Jakie znaczenie dla sprawy uprawnień UDT ma rok 2021?

W pierwotnej wersji Ustawy zezwolenia imienne dla wózków jezdniowych wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2018 r. miały być ważne do dnia 31 grudnia 2021 r. Po kolejnej nowelizacji będą one jednak obowiązywały do dnia 31 grudnia 2027 r.