Przepisy odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy są bardzo ważne, bez względu na to, jaki zawód wykonujemy. To one definiują, w jaki sposób powinna zostać wykonana dana czynność w pracy, by była ona bezpieczna dla wykonawcy. Z całą pewnością przestrzeganie przepisów BHP jest niezwykle ważne podczas wykonywania prac budowlanych, a szczególnie tych, które w większym stopniu narażają zdrowie i życie pracowników. Co więc przepisy mówią o pracy na podnośniku koszykowym?

Bezpieczeństwo podczas pracy na wysokościach

Bezpieczeństwo podczas pracy na podnośniku koszykowym jest niezwykle ważne. Jest to bowiem praca na wysokościach, która wykonywana nieodpowiednio może skończyć się tragedią. Dlatego, że jest to szczególnie niebezpieczny typ prac, bardzo duże znaczenie ma zachowanie najwyższych środków ostrożności, a także stosowanie się do przepisów BHP. Zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, pracą na wysokościach można określić każdy typ prac, który wykonywany jest na rusztowaniach, drabinach, podnośnikach oraz innych obiektach, które znajdują się przynajmniej metr nad ziemią. By wykonywać pracę na wysokościach, niezbędne jest posiadane uprawnień wysokościowych, które otrzymuje się po pomyślnym przejściu badań wysokościowych. Są to uprawnienia wydawane czasowo i muszą być cyklicznie powtarzane co kilka lat.

Stabilny i sprawdzony podnośnik koszykowy

Istotna jest także sama maszyna, która umożliwia nam wykonywanie prac na wysokościach. Podnośnik koszykowy musi posiadać aktualny przegląd Urzędu Dozoru Technicznego. Jest to urządzenie, które musi przechodzić regularne badania okresowe, dzięki czemu można stwierdzić czy sprzęt pracuje w prawidłowy sposób i nadaje się do prac na wysokościach. Warto jednak mieć na uwadze, że operator maszyny musi również sam dokonywać tak zwanego przeglądu wizualnego każdorazowo przed uruchomieniem maszyny oraz sprawdzić działanie podzespołów elektrycznych i hydraulicznych. Bardzo ważny w podnośniku koszykowym jest dobrze działający system zabezpieczeń, czyli między innymi obecność balustrad ochronnych zabezpieczających pracowników przed upadkiem.

Czytaj również: Jak prawidłowo używać podnośnika koszowego?